Potrebujete spropagovať Váš e-shop alebo produkt s okamžitým dopadom? Máte pocit, že vynakladáte značné prostriedky na propagáciu bez želaného výsledku?

Správne nastavenie a zameranie reklamných kampaní v Google a na Facebook-u Vám prinesie nových zákazníkov, zvýši konverziu predaja a zníži náklady na marketing.

S čím Vám pomôžeme:

  • Nastavenie Google Adwords a Facebook kampaní špecificky pre Váš produkt a segment zákazníkov
  • Spravovanie a optimalizácia kampaní
  • Reporting z kampaní

Leave a comment